Wat mag je van de kraamverzorgster verwachten?
Inspiratie, Tips van onze kraamhulp

Wat mag je van de kraamverzorgster verwachten?

Het eerste contact na de inschrijving staat ingepland rond de 30ste week van de zwangerschap. Een medewerker van VidaNova neemt contact met jullie op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit bezoek wordt er uitleg gegeven over onze werkwijze, het aantal uren zorg waar jullie recht op hebben volgens het Landelijk Indicatieprotocol en krijgen jullie de mogelijkheid om bijzonderheden en wensen te bespreken.

Tevens ontvangen jullie instructies voor het opnemen van contact met ons als de bevalling zich aandient. Als je thuis bevalt, zal de verloskundige aangeven wanneer de kraamverzorgster gebeld kan worden. Ze assisteert de verloskundige en ondersteunt jou en je partner tijdens de bevalling. Mocht je ’s avonds of ’s nachts bevallen dan blijft ze tot minimaal 2 uur na de bevalling. Beval je overdag dan gaan de bevallingsuren over in kraamzorguren.

Tijdens de kraamweek zal de kraamverzorgster veel voorlichting en instructies geven over de verzorging van de baby en jou als kraamvrouw. Dagelijks doet ze controles die in het zorgdossier worden genoteerd. De gegevens van de controles en hoe het gaat met moeder en kind worden besproken met de verloskundige als ze op huisbezoek komt. Bij onvoorziene problemen kan de kraamverzorgster ook tussentijds telefonisch contact met de verloskundige opnemen voor overleg en wanneer nodig vragen of ze een extra bezoek wil afleggen.

De bevalling en de verantwoording voor de zorg van jullie baby brengen vaak emoties en onzekerheden met zich mee, vooral bij een eerste kindje als alles nieuw is. Aarzel niet om hier met de kraamverzorgster over te praten, ze wil graag een luisterend oor zijn, vindt niet gauw iets raar of ongewoon en zal met alle plezier helpen om onzekerheden weg te nemen met de kennis en ervaring die ze heeft.

De kraamverzorgster neemt ook een stukje van de huishoudelijke werkzaamheden op zich. In overleg verschoont ze jullie bed, houdt kraamkamer en babykamer stofvrij, maakt dagelijks het sanitair schoon, voorziet, zo nodig, het bezoek van koffie of thee, houdt de was bij, verzorgt in overleg de maaltijden en als de tijd het toelaat houdt ze andere ruimtes stofvrij.

Omdat het voor evt. broertjes en zusjes een grote verandering is als de baby wordt geboren probeert de kraamverzorgster hen er zo veel mogelijk bij te betrekken, zodat het voor hen ook een feestelijke week wordt.

Kortom in een kraamweek helpen wij jullie op weg om straks zelf voor jullie kleintje te kunnen zorgen.

Ook na de kraamweek kun je nog rekenen op onze ondersteuning.

Jullie zijn bij VidaNova Kraamzorg in goede handen!